×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل

موافقت قطعی:1395/02/26

  این مرکز به منظور گسترش و ارتقاء سطح دانش و پژوهش درزمینه علوم پزشکی و آشناسازی محققین و دانشجویان گروه پزشکی با آخرین دست آوردها و پیشرفت های حاصله به ویژه در بخش های مرتبط با باروری و اختلالات غدد وابسته به باروری تاسیس گردیده است و  از سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.

مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل

تنظیمات قالب