×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پیشبرد پزشکی شخصی

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پیشبرد پزشکی شخصی

بیشتر
روز جهانی تیروئید در سال 1401

روز جهانی تیروئید در سال 1401

بیشتر
انتشار کتاب بیماری های تیروئید و بارداری

انتشار کتاب بیماری های تیروئید و بارداری

بیشتر
وبینار تغذیه درمانی پزشکی در مدیریت دیابت

وبینار تغذیه درمانی پزشکی در مدیریت دیابت

بیشتر
درخشش محقق پژوهشکده در جشنواره رازی

درخشش محقق پژوهشکده در جشنواره رازی

بیشتر
تنظیمات قالب