×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وبینار اصول خودمراقبتی دیایت و پیش دیابت

وبینار اصول خودمراقبتی دیایت و پیش دیابت

بیشتر
روش‌های تشخیص بیماری‌های تیروئید

روش‌های تشخیص بیماری‌های تیروئید

بیشتر
وبینار  تخصیص تصادفی مندلی و کاربرد آن در بیماری های تیروییدی

وبینار تخصیص تصادفی مندلی و کاربرد آن در بیماری های تیروییدی

بیشتر
سمینار کنترل و مراقبت از دیابت

سمینار کنترل و مراقبت از دیابت

بیشتر
وبینار روز جهانی تیروئید

وبینار روز جهانی تیروئید

بیشتر
وبینار سندرم تخمدان پلی کیستیک؛  تشخیص و درمان و عوارض کاریومتابولیک

وبینار سندرم تخمدان پلی کیستیک؛ تشخیص و درمان و عوارض کاریومتابولیک

بیشتر
وبینار اختلالات ناشی از کمبود ید

وبینار اختلالات ناشی از کمبود ید

بیشتر
 سمپوزیوم: تداخل های رایج در سنجش های هورمونی

سمپوزیوم: تداخل های رایج در سنجش های هورمونی

بیشتر
تنظیمات قالب