×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی

موافقت قطعی:1387/05/14

معرفی و تاریخچه

 

مرکز تحقیقات چاقی از سال 1386 با هدف تولید و گسترش علم از طریق طراحی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه چاقی به منظور یافتن راه حل های مناسب و ارائه آنها در قالب سیاست های کلی پژوهشکده به مسئولین و مجامع زیربط برای پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.

 

 

اهداف و اولویت ها:

انجام تحقیقات اپیدمیولوژیکی در زمینه چاقی در گروههای سنی  و جنسی مختلف

1. مطالعات مداخله ای در چاقی در گروههای سنی مختلف با تاکید بر کودکان و نوجوانان

  •       طراحی و اجرای مداخلات پیشگیری اولیه از چاقی
  •       طراحی و اجرای مداخلات پیشگیری ثانویه از چاقی

2. طراحی کوهورت مرتبط با جراحی چاقی جهت پیگیری پیامدهای بالینی

3. مشارکت در تدوین پروتکل جامع کشوری در زمینه پیشکیری و درمان چاقی کودکان و بزرگسالان

4. آموزش  جهت گروههای تخصصی در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی و سمپوزیوم های ادواری

5. آموزش  جهت عموم افراد به منظور ارتقاء سطح آگاهی و نگرش جامعه  در قالب انتشار محتوی های آموزشی

6. انتشار مطالب و نتایج تحقیقات در زمینه چاقی به منظور اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی گروههای هدف

7. تدوین راهنمای پیش گیری و درمان چاقی به عنوان راهنمای بالینی کشوری

8.  ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری در پیش گیری و کنترل چاقی و اضافه وزن

9. جذب نیروهای انسانی متخصص و علاقه مند در زمینه چاقی و بیماریهای مرتبط

10. مشارکت با سایر مراکز پژوهشکده در آموزش نیروی انسانی در رشته غدد درون ریز و متابولیسم

11. تولید دانش و و ارائه مشاوره با مسئولین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در قالب سیاست ها و اهداف پژوهشکده

12. افزایش همکاری بین بخشی با سایر مراکز علمی در داخل و خارج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

13. افزایش همکاری بین بخشی با سایر مراکز علمی بین المللی

14.  توسعه همکاری با متخصصان بهداشت عمومی وسازمان های زیربط در طراحی واجرای مداخلات چاقی

15.  توسعه همکاری با سیاست گذاران نظام سلامت در طراحی و اجرای مداخلات چاقی

16.  تعامل با بخش صنعت جهت عملیاتی کردن دانش تولید شده در زمینه چاقی

17.  همکاری با صنعت و سازمان های دولتی جهت  طراحی  پژوهش های  حوزه چاقی  بویژه در دوران کودکی

 

اقدامات مهم انجام شده در مرکز:

1.  تولید علم ازطریق انتشار  205 مقاله مندرج در ISI

2. برگزاری سمپوزیوم و کارگاههای تخصصی چاقی بزرگسالان و نوجوانان

3.  مشارکت در برگزاری کنگره ملی چاقی هر 2 سال یک بار

4. طراحی و اجرای مداخلات ثانویه پیشگیری از چاقی در نوجوانان.

5. تعیین ارتباط فنوتیپ های مختلف چاقی با پیامد های قلبی عروقی

6. تعیین شاخص های اپیدمیولوژیک در ارتباط با چاقی بزرگسالان و نوجوانان

7. تعیین رویی و پایایی گونه فارسی پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در نوجوانان

8. تعیین روایی و پایایی گونه فارسی پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در کودکان.

9. همکاری در تالیف کتاب ( اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران- بیماریهای غدد درون ریز)

تنظیمات قالب