×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

موافقت قطعی : 1399/02/21

 

تاریخچه

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون ریزاز سال 1391 با هدف تولید و گسترش علم از طریق طراحی و انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردیدر زمینه بررسی جنبه های سلولی و مولکولیبیماری های غدد درون ریز بنیان نهاده شد. این مرکز فعالیت خود را به طور رسمی در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز نموده است و متعهد به ایجادیک گروه تحقیقاتی قوی در آینده­ی نزدیک می باشد. نیروی انسانی متخصص در این مرکز درحال حاضر عبارتند از: 3 عضو ثابت هیات علمی، 2 عضوهیات علمی پاره وقت و 3 محقق.

 

اهداف و اولویت ها: شامل چشم انداز و ماموریت

این مرکز تحقیقاتی به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، در راستای اهداف و رسالت های پژوهشکده ماموریت های زیر را بر عهده دارد:

1- ایجاد زمینه خلاقیت و نوآوری و جذب نیروهای انسانی متخصص در زمینه بررسی ژنتیکی بیماری های متابولیک و مولتی فاکتوریال به منظور بررسی جنبه های آماری و اپیدمیولوژیک

2- برقراری ارتباطات بین المللی جهت بررسی جمعیت قند و لیپید تهران با رویکرد بررسی نسل جدید تعیین توالی (Next generation sequencing)

2- انجام پژوهش های بنیادی در زمینه ژنتیک هورمونیمیکس و متابولومیکس

3- مشارکت با مراکز دیگر پژوهشکده در آموزش نیروی انسانی در رشته غدد درون ریز و متابولیسم و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های آموزشی

 

مطالعات پایه

1.بررسی تغییرات بیوشیمیایی متابولیت های موثر در بیماری های اندوکراین و چند عاملی

2.بررسی تغییرات ژنتیکی مرتبط با ژن های موثر در بیماری های اندوکراین و چند عاملی

3.بررسی عوامل محیطی مانند ویروس ها، باکتری ها، مواد غذایی و داروها در ایجاد بیماری های اندوکراین

 

واحدهای زیر مجموعه: توضیح اهداف و ساختار و فعالیت های هر واحد

‌ازمیان مولکول های حیاتی‌ اسیدهای نوکلئیک (شاملDNA وRNA) و پروتئین‌هادر مرکز توجه مطالعات سلولی و مولکولی می‌باشند. مولکول DNAمرکز ذخیره‌ اطلاعات جهت حفظ و تعیین تمامی صفات بوده و فرمان های لازم برای شکل گیری این صفات را از طریقRNA منتقل می­نماید.‌ این‌ فرمان ‌ها عمدتا منجر به ساخت پروتئین شده و پروتئین ها هستند که ‌ فنوتیپ سلول را شکل می­دهند. در زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ چگونگی‌ انجام این‌ فعالیت‌ها بررسی‌ می‌شود.امروزه‌ زیست‌ شناسی‌ در کشورهای‌ پیشرفته‌ بیش‌ از 80 تا 90 درصد، سمت‌ و سوی‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ دارد. چرا که‌ رشته‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ نیروی‌ انسانی‌ لازم‌ را برای‌ تحقیق‌ در رشته‌های‌ پزشکی‌، بیوشیمی‌، ژنتیک‌، بیوتکنولوژی‌، مهندسی‌ ژنتیک‌، اصلاح‌ نباتات‌، شیلات‌ و دام‌ تربیت‌ می‌کند.اعضای هیات علمی درتحقیق در زمینه بررسی ژنتیکی بیماری­های قلبی_عروقی و عوامل خطر ساز مرتبط با آن­ها علاقه­ مند بوده وبیشتربر روی بیماری هایی همچون دیابت، چاقی، سندرم متاولیک، سندرم تخمدان پلی کیستیک و تیروئید متمرکز شده اند.علایق پژوهشی شامل بررسی ژن­ های جهش یافته در سرطان تیروئید، شناسایی پلی مورفیسم های دخیل با هر کدام از این بیماری­ ها با روش های تعیین توالی جدید و مقایسه این یافته ها با بانک های اطلاعاتی مرجع مانند HapMap و Genome1000 و بیان ژن برخی از ژن­ها با چاقی می باشد. همکاری قابل ملاحظه­ای در میان اعضای هیئت علمی و محققین در پژوهش­ های موردمطالعه وجود دارد. اکتشافات و نوآوری­های پژوهش دربخش سلولی  و مولکولی کمک خواهدکرد که درک مکانیسم­های مولکولی و سلولی از پیشرفت بیماری ­ها و درنهایت افزایش توانایی مابرای شناسایی،کنترل و درمان آنها مورد استفاده قرار گیرد.مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون ریز یکی از آزمایشگاههای ملی تشکیل دهنده شورای تحقیقات علمی چندرشته­ای برترتحقیق و توسعه سازمان در ایران می باشد.

 

تنظیمات قالب