×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   دستاوردهای مرکز:

 

از زمان تأسیس،  RERC در راستای تعهد به برتری، به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است:

1. تصویب طرح های پژوهشی دانشگاهی، ملی و بین‌المللی.

2. جذب گرنت های دانشگاهی، ملی و بین‌المللی.

3. انتشار مقالات در مجلات برجسته انگلیسی و فارسی، با تعداد قابل ملاحظه‌ای در مجلات Q1.

4. همکاری بین‌المللی از طریق نوشتن مقالات و مشارکت در فصول کتاب.

5. همکاری در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های جهانی برای سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و دیابت حاملگی.

6. همکاری در تدوین دستورالعمل‌های ملی درباره ویتامین D در دوران بارداری.

7. ثبت اختراعات متعدد، مانند روش‌های سنجش ذخایر تخمدانی بر اساس سطح هورمون آنتی مولرین، تولید کرم‌های موضعی فیتواستروژن بر پایه نانو تکنولوژی برای کاهش علائم یائسگی و طراحی ابزارهای بهبود کیفیت زندگی برای زنان با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک.

8. دریافت تقدیرنامه‌ها و جوایز متعدد بین المللی و ملی توسط مدیریت مرکز، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مرکز.

9. برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و وبینارهای توسط اعضای هیئت علمی محترم ما، با تمرکز بر اهداف‌های پژوهشی مرکز تحقیقات هورمون‌شناسی برای سلامت باروری.

تنظیمات قالب