×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نشانی:

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان ولنجک، خیابان یمن، ابتدای خیابان پروانه، پلاک 24، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، طبقه سوم.

تلفن:

(داخلی 337) 021-22432500 مسئول دفتر: سرکار خانم شباهنگ امیرشکاری

فکس:

22402463 021، 22416264 021

نشانی اینترنتی: http://endocrine.ac.ir        http://emrc.sbmu.ac.ir
پست الکترونیکی: info@endocrine.ac.ir 

 

تنظیمات قالب