×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری و  درمان چاقی:

 

پژوهش های مرتبط با پیشگیری از چاقی

فیزیوپاتولوژی، تشخیص و درمان چاقی

بررسی تغییرات ژنتیکی مرتبط با ژن های موثر در بروز چاقی

ارتباط چاقی با عوامل خطر قلبی وعروقی وsurrogateهای قلبی وعروقی وپیامدهای قلبی وعروقی

بررسی شیوع و بروز انواع اضافه وزن و چاقی (منتشر و شکمی) در دوران مختلف زندگی

بررسی عوامل خطرساز انواع اضافه وزن و چاقی در دوران مختلف زندگی

بررسی عوارض متابولیک و غیر متابولیک اضافه وزن و چاقی

بررسی روش های مختلف پیشگیری از اضافه وزن چاقی

بررسی مداخلات مختلف درمان چاقی ( غیر داروئی- داروئی- جراحی)

بررسی تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه اضافه وزن و چاقی

تنظیمات قالب