×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات آندوکرینولوژی تولیدمثل:

 

در  RERC، ما اولویت‌های پژوهشی کلیدی ذیل را شناسایی کرده‌ایم که در پژوهش‌های خود تأثیرگذاری دارند:

1. سن باروری: ما بر روی درک پیچیدگی‌های دوره باروری که از سن قاعدگی تا دوران یائسگی متغیر است، تمرکز می‌کنیم.

2. سندرم تخمدان پلی‌کیستیک  (PCOS): ما تحقیقات گسترده‌ای را برای حل مسایل مرتبط با جنبه های مختلف تخمدان پلی‌کیستیک انجام می‌دهیم و بهبود گزینه‌های تشخیص و درمان را هدف قرار می‌دهیم.

3. اختلالات اندوکرین در دوران بارداری: بررسی‌های ما درباره پیچیدگی‌های اختلالات هورمونی در دوران بارداری، بهبود نتایج سلامتی مادر و جنین را هدف می‌گیرد.

 

برای حمایت از اهداف پژوهشی خود، ما چندین پایگاه داده جامع زیر را طراحی نموده ایم:

1.  کوهورت باروری و ناباروری در قالب مطالعه قند و لیپید تهران

2.  کوهورت سندرم تخمدان پلی کیستیک در قالب مطالعات قند و لیپید تهران

3. کوهورت اختلالات عملکرد تیروئید در دوران بارداری

4. کوهورت ویتامین D در دوران بارداری

5.  کوهورت دیابت بارداری

6. کوهورت منارک و منوپوز در قالب مطالعه قند و لیپید تهران

7.  مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

8. مدل‌های حیوانی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، اندومتریوز و نارسایی زودرس تخمدان (POI)

9. پایگاه داده بیماران مبتلا به نارسایی زود رس تخمدان

تنظیمات قالب