×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بیانیه چشم انداز پژوهشکده

 

در راستای چشم انداز کشور در سال 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری، این پژوهشکده در نظر دارد بعنوان یکی از پر افتخارترین مراکز علمی کشور در تاریخ علوم پزشکی و سلامت ایفای نقش نماید و در کسب مقام اول کشور در منطقه بیشترین امتیاز را در مقایسه با سایر سازمانهای علمی کشور کسب نماید. در افق 5 ساله آتی (سال 1394) این پژوهشکده خود را شایسته مقام اول قطبهای علوم پزشکی و مراکز پژوهشی میداند.

بیانیه رسالت پژوهشکده

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1373 تحت عنوان مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم شروع به فعالیت نمود و پس از تصویب دو مرکز تحقیقات دیگر در سال 1385 بعنوان پژوهشکده به کار خود ادامه داد.

در حال حاضر این پژوهشکده دارای مراکز تحقیقاتی ذیل است:

مرکز تحقیقات غدد درون ریزو متابولیسم

مرکز تحقیقات  پیشگیری از بیماریهای متابولیک

مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل

مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی

مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درون­ریز

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون­ریز

مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد

از افتخارات این مجموعه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • قطب پژوهشی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
  • آزمایشگاه رفرانس مطالعات کمبود ید در منطقه
  •  مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت  
  • اولین پژوهشکده علوم پزشکی کشور
  • مرکز مجری تحقیقات موثر برای حذف بیماریهای ناشی از کمبود ید در کشور
  • راه اندازی آموزش فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم در کشور
  • تنها مجری طرح تحقیقاتی آینده نگر برای بیماریهای غیر واگیر در کشورهای درحال توسعه

 

تنظیمات قالب