×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

موافقت قطعی: 1373/11/24

تاریخچه

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم یکی از مراکز سه گانه ی پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم است که به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی برتر ، قطب علمی کشور و مرکز همکاری های سازمان جهانی بهداشت در منطقه شناخته شده است .

این مرکز به عنوان اولین مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در زمینه ی بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم در سال 1360 آغاز به کار نمود و با رشد ، توسعه و پیشرفت خود هم اکنون در غالب پژوهشکده و در راستای تحقق رسالت آن فعالیت می نماید .

ماموریت های مرکز

1-انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک، پژوهش های بنیادی، طراحی و اجرای پروژه های مداخله ای در زمینه ی انواع بیماریهای غدد درون ریز.

 2- برنامه ریزی و اجرای طرح پایش کشوری شیوع گواتر و کمبود ید در جامعه ی ایرانی با حمایت و همکاری وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی.

 3-همکاری با سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهادهای ذیربط مسئول جلوگیری از اختلال های ناشی از کمبود ید در منطقه ی خاور میانه و آفریقای شمالی.

 4- مشارکت با دو مرکز دیگر پژوهشکده در زمینه ی آموزش نیروی انسانی در رشته ی غدد درون ریز و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های آموزشی- پژوهشی.

 5- تولید دانش روا و مناسب و انتشار مطالب و نتایج پژوهش های انجام شده به منظور اطلاع رسانی، آموزش جامعه و ارائه مشاوره با مسوولان وزارت بهداشت و سایر سازمان های بین المللی در غالب سیاست ها و اهداف پژوهشکده.

امکانات موجود

مرکز تحقیقات غدد دارای هیات علمی و محقق توانمند در علم اندوکرین می­باشد که دارای توانایی ایجاد نگرش جدید در تحقیق و هدایت تیم تحقیق می­باشند. با در دست داشتن کوهورت بزرگ TTS (مطالعه تیروئید تهران) توانمند به تحقیقات در موضوع تیروئید در جنبه­های وسیع می­باشند.

اهداف راهبردی

1-تعیین اولویت های پژوهشی 5 ساله

2-طراحی حداقل یک بسته آموزشی کاربردی متناسب با گروه های هدف توسط هر مرکز

3-طراحی و اجرای کارگاه آموزشی برای عموم حداقل یک کارگاه برای هر اولویت توسط هر مرکز تحقیقاتی در هر سال(اعلام فهرست کارگاه ها)

4-طراحی پروژه ملی در راستای اهداف چشم انداز و نقشه جامع علمی سلامت توسط هر مرکز تحقیقاتی

5-تکمیل شبکه پژوهش های چند مرکزی غدد درون ریز و متابولیسم توسط پژوهشکده

 6-همکاری تخصصی مرکز حداقل با 3 مرکز تحقیقاتی و یا بخش های مرتبط خارج از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7-اجرا وافزایش پروژه های منطقه ای –بین المللی در خارج از کشور حداقل 2 مورد طی برنامه

8-ارائه حداقل 6 خلاصه مقاله توسط هر یک از مراکز تحقیقاتی در سمینار هاو کنگره های بین المللی در هر سال 1390

9- برنامه ریزی جذب گرانت بین المللی توسط مرکز

تنظیمات قالب