×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

موافقت اصولی: 1396/01/27

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت در تاریخ 12/6/1392 موافقت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را کسب نموده و از اواخر همان سال با تکمیل فضای فیزیکی، بعنوان زیرمجموعه پژوهشکده غدددرون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع به فعالیت نمود. این مرکز در فروردین سال 1396 موفق به کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

طیف وسیعی از بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم، ماهیتی مزمن و غیر واگیر داشته و ارتباط مستقیمی با الگوهای رفتاری و سبک زندگی افراد دارد. این رفتارها علاوه بر زمینه های فردی عمدتا تحت تاثیر محیط زندگی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف شکل می گیرد. از این رو علاوه بر زمینه های فردی، بررسی و شناخت عوامل محیطی و اجتماعی موثر بر سبک زندگی زمینه ساز این بیماری ها حوزه ی تحقیقاتی مهمی در زمینه حفظ و ارتقاء سلامت جامعه محسوب می شود.

مدیریت وزن به عنوان اولین دستاورد اصلاح سبک زندگی ناسالم در بسیاری از جوامع است که خود می تواند پیش زمینه ی کنترل عوامل خطر گروه قابل توجهی از بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت، پرفشاری خون، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های مزمن کلیوی، گوارشی و تنفسی و برخی از انواع سرطانها باشد. از این رو شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر مدیریت وزن و اختلالات  متابولیک ناشی از آن از اهمیت بالایی در کاهش بیماری های غیرواگیر، بار ناشی از انها بر سیستم بهداشتی-درمانی و ارتقاء کیفیت زندگی افراد برخوردارند. از این رو مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت به عنوان یکی از مراکز پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در قالب سیاست­ها و اهداف کلی پژوهشکده، رسالت پژوهش در زمینه ی تعیین کننده های محیطی و اجتماعی چاقی، سندرم متابولیک و دیابت و سبک زندگی مرتبط با آنها را بر عهده دارد. این مرکز با توجه به سیاست های کلان نظام سلامت و ابلاغی رهبر معظم انقلاب در فروردین 1393، رویکردی جامع و کل نگر به مقوله سلامت داشته و با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد مختلف سلامت اعم از جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی، ضمن تمرکز بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت، دیگر ابعاد را نیز در طراحی مطالعات خود مد نظر قرار داده است.

چشم انداز (Vision)

این مرکز در نظر دارد که در افق 1404 ه. ش. با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و حوزه ی تحقیقاتی تاثیرگذار بر ارتقاء سلامت جامعه، ضمن بالابردن سهم کشورمان در تولید علم، به سوی هدف نهایی کنترل بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم و ارتقا سلامت جامعه گام بردارد.

رسالت و ماموریت (Mission)

مهمترین رسالت این مرکز توسعه پژوهش های منطقه ای، ملی و بین المللی در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر چاقی و اختلالات متابولیک در راستای طراحی مداخلات موثر با هدف ترویج سبک زندگی سالم و کاهش بار ناشی از این بیماری ها می باشد. همچنین این مرکز در صدد است با به خدمت گرفتن دانش حاصله در سطح جامعه و تربیت نیروهای تخصصی در راستای چشم انداز توسعه ملی حرکت نماید.

ارزش ها (Values)

1-     حفظ کرامت انسانی موکد در دین مبین اسلام

2-     رعایت اخلاق پزشکی و اخلاق در پژوهش

3-     پایبندی به قوانین و مقررات و سیاست های متبوع

4-     رعایت صرفه و صلاح جامعه در اولویت گزاری و تخصیص منابع

5-     شایسته سالاری

6-      مسئولیت پذیری

7-     ایجاد محیط کاری علمی و صمیمی در ارتقا توانمندی های مرکز

8-  بکارگیری و تقویت پتانسیل های فردی محققین و ارتقا توانایی های کار تیمی

تنظیمات قالب