×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 تغذیه دربیماریهای غدددرون ریز

موافقت قطعی: 1397/05/28

 

تاریخچه:
گروه تغذیه از سال 1376 به عنوان یک گروه پژوهشی مستقل در مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم شروع به فعالیت کرده است. از جمله این فعالیت ها ارائه طرح هایی در مورد دیابت، اختلالات لیپیدها، مقایسه ید ادرار ، بررسی اثر تزریق ید روغنی، بررسی شاخص گلیسمی میوه های مختلف بوده است.
 از سال 1378 تا کنون با شروع مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران، همکاری در این طرح در قالب بررسی وضعیت تغذیه ای و ارتباط آن با سطح سرمی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و چگونگی روند آنها از فعالیت های عمده این گروه محسوب می شود و حاصل آن چاپ بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کسب جوایز ارزنده در جشنواره -های پژوهشی است.
همکاری وسیع در طراحی و اجرای طرح ملی " مداخله تغییر شیوه زندگی به منظور پیشگیری از بیماری های غیرواگیر" بویژه چاقی، دیابت، بیماری های قلبی عروقی، اختلالات لیپیدها، پرفشاری خون از طریق آموزش گروهی چهره به چهره ، برقراری کلینیک تغذیه ( بررسی اثر رژیم های درمانی بر روند بهبود بیماری های غیر واگیر) و تهیه و تنظیم متون آموزشی تغذیه مانند پوستر ، پمفلت های آموزشی و پیک تندرستی و توزیع آن در جامعه مورد نظر و بررسی تاثیر مداخله تغذیه ای (مداخله تغییر شیوه زندگی) بر آگاهی، نگرش و عملکرد و دریافت های غذایی دانش آموزان در مدارس که از سال 1380 همزمان با شروع مرحله دوم و سوم کوهورت در حال اجرا است.
از جمله فعالیت های دیگر استاندارد کردن روش های مطالعه وضع تغذیه و ارزیابی درجه اعتماد و اعتبار آن تحت عنوان طرح ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه تکرر مصرف غذایی است.
سایر فعالیتهای محققین و کارشناسان این واحد عبارت است از:
·         ارائه طرح های تحقیقاتی جانبی در راستای اهداف مرکز
·         استاندارد کردن روش های مطالعه وضع تغذیه و ارزیابی درجه اعتماد و اعتبار آن
·         تهیه و تالیف کتب و مقالات علمی جهت نشر و ارائه در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
·         نظارت بر کنترل کیفی جمع آوری اطلاعات تغذیه ای طرح ها و بررسی نتایج
·         تهیه و تنظیم مقالات علمی جهت شرکت و ارائه در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی
·         داوری مقالات علمی – پژوهشی داخلی و خارجی برای مجلات معتبر
·         همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و تنظیم برنامه های تغذیه ای
 در سال 1391 ، مرکز تحقیقات تغذیه و غدد درون ریز به منظور ایجاد و هماهنگی در پژوهش های پایه و کاربردی در علوم تغذیه در ارتباط با بیماری های غیرواگیر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تصویب رسید.
 
 اهداف و الویت ها:
1-   ارزیابی وضعیت تغذیه:
  - تعیین عادات، الگوها و عوامل تغذیه­ای در ارتباط با عوامل خطر بیماری­های غدد درون ریز(دیابت/سندرم متابولیک/قلبی عروقی/تیروئید/سرطان)
  - ارزیابی­های تن سنجی
  - ارزیابی ریز مغذی­ها
2-   مداخلات تغذیه­ای برای کاهش بیماری­های غدد درون ریز:
  - طراحی و اجرای مداخلات بر مبنای آموزش تغذیه
  - طراحی و اجرای مداخلات بر مبنای رژیم­های درمانی
  - طراحی و اجرای مداخلات بر مبنای مکمل­های غذایی، غذا-داروها و مواد غذایی فراویژه
3-   طراحی و اجرای مطالعات پایه در ارتباط با تغذیه و بیماری­های غدد درون ریز:
  - طراحی و اجرای مطالعات سلولی مولکولی
  - طراحی و اجرای مطالعات تجربی
4-   تبیین فرایند شکل­گیری عادات و رفتارهای تغذیه­ای:
  - طراحی و اجرای مطالعات کیفی جهت تبیین فرآیند شکل­گیری عادات نادرست تغذیه­ای در کودکان و نوجوانان
  - طراحی و اجرای مطالعات کیفی جهت تبیین فرآیند شکل­گیری رفتارهای غلط تغذیه­ای خانواده
5-   بررسی عوامل تغذیه­ای موثر بر رشد و تکامل و اندوکرینولوژی تولیدمثل:
  - عوامل تغذیه­ای موثر در مراحل مختلف بلوغ جنسی
  - عوامل تغذیه­ای موثر بر سطوح مختلف هورمون­های مرتبط با رشد و بلوغ
  - عوامل تغذیه­ای موثر بر سن پائسگی و عوارض آن
  - عوامل تغذیه­ای مرتبط با اختلالات اندروکرینولوژی تولید مثل
6-   تهیه و تدوین گزارش از داده­های موجود کشوری:
  - انجام مطالعات متا آنالیز
  - انجام مطالعات مرور سیستماتیک

7- توسعه و اعتبار سنجی ابزارهای تشخیصی وضعیت تغذیه

تنظیمات قالب