×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریتهای  پژوهشکده

 

  • تولید دانش روا و پایا  در حوزه علوم غدد درون ریز و متابولیسم
  • آموزش نیروی انسانی مرتبط خصوصا در سطوح تخصصی و بالاتر
  • آموزش جامعه در زمینه‌های مرتبط با این حوزه
  • اطلاع‌رسانی و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات
  • ارایه مشاوره و مشارکت در تصمیم سازی های کلان ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
تنظیمات قالب