×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد:

 

بررسی اثرات درمانی نیترات- نیتریت- اکسید نیتریک در دیابت نوع 2

بررسی اثرات کم­کاری مادرزادی تیروئید بر متابولیسم کربوهیدرات و عملکرد قلب و عروق

بررسی اثرات اکسیژن درمانی بر متابولیسم کربوهیدرات و عملکرد قلب و عروق

تنظیمات قالب