×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف پژوهشکده

 

 • ارتقای دانش معتبر پزشکی
 • ارتقای جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی
 • توانمندسازی منابع انسانی در حیطه های مرتبط با سلامت
 • افزایش آگاهی مردم خصوصا در پیشگیری از بیماریهای شایع غدد دورن­ریز و متابولیسم
 • ارتقای عملکرد وزارت بهداشت و سایر سازمانهای ملی و بین المللی مرتبط با سلامت

ارزشهایی که ما در انجام ماموریتهای خود به آنها باور داریم عبارتنداز:

 • حفظ کرامت انسان موکد در دین مبین اسلام
 • رعایت اخلاق پزشکی و شئونات تحقیق
 • پایبندی به قوانین و مقررات و سیاستهای وزارت متبوع
 • رعایت صرفه و صلاح جامعه در اولویت گذاری ها و تخصیص منابع

راهبردهای اصلی پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

 • ارتقاء رتبه و نقش پژوهشکده خصوصا در حیطه‌های کاربردی تحقیقات و  ظرفیت­سازی نیروهای انسانی تخصصی و فوق تخصصی
 • تمرکز بر نیازهای جامعه (حال و آینده)
 • توسعه تعاملات ملی
 • توسعه تعاملات بین المللی
 • ارتقا سیستم مدیریتی پژوهشکده با توجه به اسناد بالا دستی و استانداردهای معتبر
تنظیمات قالب