×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وبینار سندرم تخمدان پلی کیستیک؛  تشخیص و درمان و عوارض کاریومتابولیک

وبینار سندرم تخمدان پلی کیستیک؛ تشخیص و درمان و عوارض کاریومتابولیک

بیشتر
وبینار اختلالات ناشی از کمبود ید

وبینار اختلالات ناشی از کمبود ید

بیشتر
 سمپوزیوم: تداخل های رایج در سنجش های هورمونی

سمپوزیوم: تداخل های رایج در سنجش های هورمونی

بیشتر
نقش سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در ایجاد تصویر بدنی منفی نوجوانان

نقش سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در ایجاد تصویر بدنی منفی نوجوانان

بیشتر
وبینار اصول خودمراقبتی دیابت و پیش دیابت

وبینار اصول خودمراقبتی دیابت و پیش دیابت

بیشتر
وبینار تغذیه درمانی پزشکی در مدیریت دیابت 13 دی 1402

وبینار تغذیه درمانی پزشکی در مدیریت دیابت 13 دی 1402

بیشتر
وبینار اختلالات عملکرد جنسی 7 دی ماه 1402

وبینار اختلالات عملکرد جنسی 7 دی ماه 1402

بیشتر
وبینار تغذیه و طول مدت باروری در زنان پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 16  اذر مــاه 1402

وبینار تغذیه و طول مدت باروری در زنان پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 16 اذر مــاه 1402

بیشتر
تنظیمات قالب